You are currently viewing Planlægning, Udbud og Opførelse – Boligtilbud

Planlægning, Udbud og Opførelse – Boligtilbud

SPECTRAS har indgået et samarbejde med Vejen Kommune om et boligprojekt, der omfatter i alt 36 boliger, samt et fællesområde og personalefaciliteter. Disse 36 nye boliger vil blive integreret i Vejen Kommunes eksisterende boligtilbud til borgere med psykiske lidelser samt til borgere med autismespektrumforstyrrelser. Af disse boliger vil 26 blive placeret i Holsted, hvor der også vil blive opført et fællesområde og personalefaciliteter, mens de resterende 10 boliger vil blive etableret i Brørup.

SPECTRAS er udvalgt til at fungere som bygherrerådgiver gennem hele byggeprocessen for de nye boligtilbud, lige fra den indledende planlægning til den endelige aflevering. I denne rolle har SPECTRAS været involveret i den strategiske planlægning og har bidraget med indsigt for at sikre den optimale løsning for både beboere og personale. Vores ansvar inkluderer udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af en udbudsproces i overensstemmelse med EU’s lovgivning om offentlige udbud, efterfulgt af kontrahering af entreprenører. Efter kontraheringen fortsætter vores engagement som bygherrerådgiver, hvor vi varetager koordinering i samarbejde med entreprenører og bygherrer, samt den afsluttende kvalitetssikring.

Vi hos SPECTRAS er taknemmelige for det fortsat gode samarbejde med Vejen Kommune og ser frem til at realisere dette spændende projekt.

Læs mere om hvad SPECTRAS tilbyder: https://spectras.dk/bygherreraadgiver/ 

36 nye boliger skal opføres til borgere med psykiske lidelser samt fællesområde og  dertilhørende personalefaciliteter.

Boligerne bliver en del af kommunens eksisterende boligtilbud

Skriv et svar