spectras-slider-1
STRATEGISK RÅDGIVNING

Ledelse og rådgivning/vejledning af beslutningstagere og organisationer i forbindelse med planlægning, udbud og udførelse af større byggerier.

spectras-slider-2
BYGHERRERÅDGIVNING

Fra idé til kravspecifikation, økonomi, prisindhentning, kontrahering og udførelse/aflevering, helt eller delvist

spectras-slider-3
ESCO - RÅDGIVNING

Rådgivning i forbindelse med planlægning, udbud, kontrahering og udførelse af energifinansierede renoveringer af tekniske anlæg.

spectras-slider-4
UDBUDSRÅDGIVNING

Rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projekt- og priskonkurrencer efter Tilbudsloven og Udbudsdirektivet.

previous arrow
next arrow
din repræsentant

Bygherrerådgivning

SPECTRAS har lang erfaring med at rådgive bygherrere i alle led af processen og kan hjælpe jeres byggeprojekt i den rigtige retning.

Vores stærkeste kompetencer er at være din repræsentant og sikre jeres byggeprojekts velstand i gennem hele processen.

Projektstyring

Din bygherrerådgiver

Byggerier kræver i stigende grad kommunikation mellem adskillige rådgivere, samarbejdspartnere og interessenter hvilket gør at bygherrerådgiverens rolle bliver mere nødvendig i byggeprocessen. SPECTRAS har mangeårig erfaring som bygherrerådgiver og vil repræsentere bygherrens interesser uanset projektets omfang og karakter.  

Bygherrerådgivningen skal sikre en optimal løsning af projektet gennem effektiv ledelse, styring og udvikling samt etablering af en positiv ånd i samarbejdet mellem de involverede parter.

SPECTRAS kombinerer egne kompetencer, baseret på solid faglighed fra mange års erfaringer, og kan gøre brug af vores store netværk for at indhente specialkompetencer der kan dygtiggøre projektet.

Uforpligtende samtale

Vi vil med glæde hjælpe jer og påbegynde et nyt samarbejde