FIRMABESKRIVELSE - SPECTRAS

Steen Lyck Nissen er direktør og ejer af SPECTRAS, som blev grundlagt i februar 2006. Med en årrække af erfaring og speciale i bygherrerådgivning, tilbyder vi som bygherrerådgivere dermed følgende typer af bygherrerådgivning:

Bygherrerådgivning fra A-Z
Fra idé til kravspecifikation, økonomi, prisindhentning, kontrahering og udførelse/aflevering, helt eller delvist.

Strategisk bygherrerådgivning
Ledelse og rådgivning/vejledning af beslutningstagere og organisationer i forbindelse med planlægning, udbud og udførelse af større byggerier.

ESCO-rådgivning
Rådgivning i forbindelse med planlægning, udbud, kontrahering og udførelse af energifinansierede renoveringer af tekniske anlæg.

Udbudsrådgivning
Rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projekt- og priskonkurrencer efter Tilbudsloven og Udbudsdirektivet.

Projektering af idrætsanlæg
Projektering, udbud, kontrahering og anlæg af bold- og kunstgræsbaner.