Spectras bygherrerådgivning


Tel. +45 2579 4266

Strategisk bygherrerådgivning

Hvad kan Spectras tilbyde dig som bygherre?

Strategisk bygherrerådgivning er den indledende bygherrerådgivning, hvor en bygherres idé om en opgave bliver konkretiseret, og hvor der rådgives om mulige veje for opgavens realisering.

Ofte vil en bygherres idé være formuleret som et behov og/eller nogle ønsker/tanker, og det er herefter den strategiske bygherrerådgivers opgave, at medvirke til at formulere og konkretisere idéerne ud fra analyser og faglige kompetencer.

Udover at facilitere processen for ideens konkretisering, vil det også være den strategiske bygherrerådgivers opgave at sikre, at bygherren rådgives overordnet vedr. proces, organisation, tid, udbudsgrundlag, teknologi, organisation, økonomi mm.

Første step i den strategiske bygherrerådgivning er således at få udarbejdet og godkendt det overordnede beslutningsgrundlag for bygherrens opgave.

Næste step i den strategiske bygherrerådgivning er at formulere det tekniske beslutningsgrundlag, som typisk indeholder følgende emner:

Organisation og kompetencer

Det tekniske indhold af opgaven, som f.eks. funktionalitet, kvalitet, fleksibilitet mm.

Udbud og entrepriser

Tid

Økonomi

Risici

Udarbejdelsen af det tekniske beslutningsgrundlag udarbejdes i samarbejde med bygherrens tekniske, økonomiske og juridiske medarbejdere/samarbejdspartnere og danner det endelige grundlag for opgavens realisering.

Efter bygherrens godkendelse af det tekniske beslutningsgrundlag forestår den strategiske bygherrerådgiver rådgiveropgaven frem til og med kontrahering med de(n) tjenesteyder(e), som skal forestå den tekniske rådgivning (bygherrerådgiver, totalrådgiver eller rådgiver), eller den entreprenør, som skal forestå det fysiske arbejde.

Efter kontraheringen kan den strategiske bygherrerådgiver bistå bygherren efter behov.