You are currently viewing Strategisk Planlægning – Botilbud

Strategisk Planlægning – Botilbud

SPECTRAS har påbegyndt et nyt og spændende samarbejde med Vejen Kommune om strategisk planlægning af botilbud til psykisk handicappede og borgere i det autistike spektrum. På nuværende tidspunkt belyses driftsøkonomien samt analyse af placeringen og byggeriet.

Den strategiske planlægning er præget af at skulle hjælpe beboerne tilbage til at være en del af samfundet og inspiration fra nuværende botilbud i Danmark. 

Vejen Kommune tager endelig stilling til om byggeriet skal opføres i August 2023.

SPECTRAS takker for muligheden for det spændende samarbejde med Vejen Kommune og ser frem til at se projektet udfolde sig.

Se mere om SPECTRAS’ ydelser: BYGHERRERÅDGIVER