You are currently viewing Afhjælpning af mangler – Lejeboliger

Afhjælpning af mangler – Lejeboliger

SPECTRAS udfører teknisk bistand vedrørende afhjælpning af mangler ved ventilationsanlæg i 43 lejeboliger. Samarbejdet bliver udført med Skovmårvej Hinnerup Aps. Teknisk afklaring pågår i dialog med entreprenøren og bygherren. 

Skriv et svar