SPECIALRÅDGIVNING

Vi tilbyder følgende specialydelser:

• Due diligence i forbindelse med ejendomshandler, i form af dokumenteret teknisk gennemgang af en ejendom eller et teknisk projektmateriale for konstatering af om en ejendom/et projekt overholder gældende byggelovgivning, er opført i normal byggekvalitet og vurdering af de forventede fremtidige årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
Typisk ejendomme/projekter med 25-100 lejeboliger.

• Teknisk rådgivning i forbindelse med anvendelse af byggetekniske løsninger, som ikke er standardløsninger.

• Teknisk rådgivning i forbindelse med private bygherrers kontrahering med totalentreprenører, fx nyopførelser eller ombygninger.
Typisk familieboliger på 150 – 500 m2.

• Teknisk dokumentation/lovliggørelse af lejligheder i henhold til gældende byggelovgivning (Bygningsreglement), fx ved opdeling af en lejlighed i 2 lejligheder.

• 1 års og 5 mangelgennemgang vedr. alle typer byggeri

• Teknisk rådgivning vedr. udvidelser af havneanlæg

• Teknisk rådgivning vedr. renovering af pdæk inkl. membranarbejder

• Teknisk rådgivning vedr. udformning af parkeringshuse