Spectras bygherrerådgivning


Tel. +45 2579 4266

Bygherrerådgivning

Spectras as yder bygherrerådgivning til kommuner, organisationer og private bygherrer.

Vi leverer alle rådgivningsydelser indenfor bygherrerådgivning, herunder også rådgivning vedr. bygherrens byggeorganisation og kompetencer. Derudover leverer vi også rådgivning vedr. udbudsformer, handlings- og tidsplaner for at sikre, at planlægning af en byggesag kan få et så kontinuerligt og optimalt forløb for vor kunde og alle byggesagens parter.

Vor bygherrerådgivning baseres på mange års erfaring med løsning af alle opgavetyper, og det er vor erfaring, at der ikke er 2 byggeopgaver, der er ens. Det er derfor vigtigt altid at få afstemt kundens og egne forventninger, inden den egentlige rådgivning starter. Det indgår også i vor rådgivning.
Som en naturlig del af vor rådgivning leverer vi også juridisk vejledning eller juridisk bistand, såfremt det ønskes eller bliver nødvendigt.

Samarbejde og processtyring:
Byggeri og anlægsarbejder kræver i stigende grad fokuseret rådgivning og effektiv processtyring. Spectras as er bygherrens part i projektet, og som kompetent og erfaren bygherrerådgiver tilbyder vi tryghed og sikkerhed – uanset projektets omfang og opgavens karakter.

Formålet med rådgivningen er at sikre en optimal løsning af projektet gennem effektiv ledelse, styring og udviklings samt etablering af en positiv ånd i samarbejdet mellem de involverede parter.

Bygherrerådgivning målrettes i hvert enkelt tilfælde bygherrens ønsker og behov. Vi kombinerer egne kompetencer, baseret på solid faglighed fra mange års erfaringer, med specialkompetencer fra vores store netværk. Vi sikre dermed kvaliteten og tilliden med firmaets partnere som gennemgående personer suppleret med den nødvendige viden. Vi arbejder med stor dynamik og fleksibilitet hvor der konstant er fokus på den gode kommunikation.

 

Ydelser:
Vor bygherrerådgivning omfatter følgende typiske rådgivningsopgaver:

Opgaveafgrænsning
– Programoplæg inkl. økonomi, handlings- og tidsplaner (byggeopgave eller lejemål)

Programmeringsrådgivning
– Programmering af nybyggeri og ombygningsopgaver
– Programmering af lejemål

Udbudsrådgivning
– Udbud efter Tilbudsloven og i henhold til Udbudsdirektivet (EU-regler)
– Udbud og gennemførelse af projekt- og totalentreprisekonkurrencer

Rådgivning for sikring af byggeriets kvalitet
– Auditering af rådgivernes eller entreprenørens løbende kvalitetssikring
– Udførelse af bygherretilsyn og rapportering til bygherre og øvrige samarbejdspartnere

Fremdrift i byggeriet, tidsplan og byggeøkonomi
– Afholdelse af styremøder for styring af tidsplan og økonomi
– Løbende overvågning af tidsplan og økonomi i samarbejde med sagens øvrige parte.
– Godkendelse af fakturaer fra entreprenører og rådgivere
– Udarbejdelse af løbende og endeligt byggeregnskab

Afleveringsforretning
– Gennemførelse af bygherrens mangelgennemgang
– Udarbejdelse af protokol til afleveringsforretningen
– Deltagelse i afleveringsforretningen

1- og 5års mangelgennemgang
– Indkaldelse og afholdelse af 1-års og 5-års mangelgennemgange

Driftsstop eller –forstyrrelser
– Forestå fejlfinding og afhjælpning af mangler.
– Håndtere ansvarsspørgsmål i forbindelse hermed

Særlige bygherrerådgivningsydelser
Forretningsførelse ved støttet byggeri:
– Planlægning og gennemførelse af støttet byggeri i samarbejde med en offentlig bygherre.
– Indrapportering af skema A, B og C i forbindelse med støtte byggeri.
– Styring af byggeforløb.
– Udarbejdelse af endeligt byggeregnskab.